Duurzame samenwerking in hightech- en dataoplossingen

Versneld ontwikkelen en toepassen van hightech- en dataoplossingen voor de agribusiness kan vooral door goed samen te werken Dat gebeurt vanaf 5 november binnen Smart Farming NHN, waarvoor samenwerkende partners een deal hebben ondertekend. In een onafhankelijke data- en kennisplatform bundelen partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek de krachten voor de agrarische sector in Noord-Holland Noord.

Smart Farming NHN stimuleert hightech- en datatoepassingen in de agrarische sector de regio door nieuwe projecten te starten en bestaande kennis en ervaring te delen in een sterk netwerk. Partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek hebben een deal gesloten die moet leiden tot grotere resultaten en het versnellen van nieuwe initiatieven. Hierdoor kan de regio zich nog sterker als voorloper ontwikkelen bij waardevolle, slimme toepassingen van smartfarming.

Het eerste project dat van start gaat in Smart Farming NHN is het Match2020 AgriProject Drones en Data dat GreenPort NHN uitvoert voor De Kop Werkt! Kennisontwikkeling en –deling staat hierbij centraal. Er worden onder meer koppelingen gemaakt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheid tot bijdragen aan aanschaf voor drones in agrarisch onderwijs zodat de medewerker van de toekomst met de juiste skills op de arbeidsmarkt komt. Ook kan bijvoorbeeld gekozen worden voor uitbreiding van onderzoek met drones in de kas naar openlucht teelt en ziektedetectie. Samen met partners stellen we een uitvoeringsagenda op binnen Smart Farming NHN. 

Voor de gezonde toekomst van de landbouw, is de juiste inzet van technieken en data een belangrijke voorwaarde. De agribusiness staat voor grote opgaven ook ten aan zien van verduurzaming. Smartfarming, waarbij techniek en data worden ingezet om bedrijfsresultaten én het gebruik van water, bodem en energie, te optimaliseren, speelt hierin een sleutelrol.

Partners stellen een uitvoeringsagenda op die onderdeel wordt van de meerjarenagenda van GreenPort NHN. Zo is Smart Farming NHN ook organisatorisch stevig verankerd. Samen met de ondertekenaars en eventuele toekomstige partners worden er bijeenkomsten en masterclasses georganiseerd en er innovatieprojecten uitgevoerd die in het teken staan van Smart Farming.

Partners Smart Farming NHN

Provincie Noord-Holland, De kop Werkt!, Match 2020, LTO Noord, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Rabobank, Data Science Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Hogeschool Inholland, Clusius College, Loonbedrijf Sturm-Jacobs, Proeftuin Zwaagdijk, Vollegrondsgroente.net, NLG Holland, Wageningen University & Research, Amsterdam Green Campus, Aeres Hogeschool en GreenPort Noord-Holland Noord.

Tekst loopt door onder foto
Image

Smart Farming NHN is mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland. Meer informatie over de deal is te vinden op http://www.smartfarmingnhn.nl

Over GreenPort NHN
Sinds 2009 werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in GreenPort Noord-Holland Noord. GreenPort NHN versterkt de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland Noord, regionaal, nationaal en internationaal.

Over De Kop Werkt!
De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. 

Meer nieuws

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar: "Ik kan echt gelukkig worden van onze grond"

De biologische teelt van bloembollen promoten. Met dat doel deden John en Johanna Huiberts uit Sint...

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...