Vacature Programmamanager GreenPort NHN

28 december 2018

Het Stichtingsbestuur van GreenPort NHN zoekt per direct een nieuwe programmamanager. Hij/zij is de spil van de GreenPort NHN en verantwoordelijk voor de aansturing, coördinatie, ontwikkeling en uitvoering van het programma. De aanstelling zal in eerste instantie voor één jaar zijn, met de optie voor een vast dienstverband. De programmamanager is flexibel inzetbaar binnen 0.8 tot volledig dienstverband.

Wat ga je doen?

Het takenpakket van de programmamanager bestaat uit:

• opstellen van en sturen op de uitvoering van het (meerjaren)programma GreenPort NHN;
• vormen van consortia, of aansluiten als partner voor het opstellen van projecten en het verwerven van subsidies; 
• verantwoordelijk voor voorbereidingen en de organisatie van de vergaderingen van stuurgroep, Stichtingsbestuur en begeleidingscommissie. 
• faciliteren van het werk van de leden van de stuurgroep, projectleiders en portefeuilletrekkers; 
• leiding geven aan de het Programmabureau (4 medewerkers); 
• participeren in organisatiestructuur GreenPorts Nederland; 
• deelname aan relevante regionale, provinciale en landelijke overleggen; 
• netwerk en stakeholders actief benaderen en uitbreiden met als doel nieuwe coalities sluiten, cross-overprojecten opzetten en draagvlak verbreden; 
• nieuwe ontwikkelingen signaleren en deze inpassen in het programma;

Standplaats: Hoorn

Het Stichtingsbestuur van GreenPort NHN zoek een Programmamanager/Ambassadeur met het volgende profiel:

• wervend, enthousiast en proactief;
• een netwerker, die kansen en mogelijkheden ziet en die kan verzilveren; 
• ervaring of affiniteit met de agrarische sector en kennis van de regio; 
• hij/zij kan het programma aansturen, is resultaat gericht en heeft ervaring met projectmatig werken;
• academisch werk- en denkniveau; 
• ervaring met het werken op het snijvlak van publiek en private partijen; 
• praktijkervaring met complexe beleids-, plan- en besluitvormingsprocessen; 
• ervaring met het aanvragen van (inter)nationale subsidies; 
• verbinder tussen overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers; 
• uitstekende communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk).

Voor wie ga je werken?

GreenPort Noord-Holland Noord is jongste van de zes Nederlandse Greenports. Het werkgebied van GreenPort NHN strekt zich uit van het Noordzeekanaal tot en met Texel. De focus ligt op de regio boven de lijn Hoorn/Alkmaar.

GreenPort NHN is een publiek-private samenwerking met als missie het versterken van de concurrentiepositie van de agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord. Dat betreft de agribusiness van de veredeling en primaire productie van agrarische producten, bloemen, planten tot verwerking, handel en logistiek met daaromheen de toeleverende bedrijven en verwerkende industrie. 
De Greenports moeten volgens de rijksnota Ruimte gestimuleerd en gefaciliteerd worden in hun verdere groei om de positie van Nederland in de internationale markt voor land- en tuinbouwproducten te behouden en te versterken. 

De land- en tuinbouw staat voor grote maatschappelijk opgaven zoals ook in de nieuwe visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, is verwoord; klimaatadaptatie, duurzamer produceren, minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder gebruik van chemie en sluiten van kringlopen. Deze uitdaging speelt een grote rol in het programma van GreenPort NHN; binnen de triple helix van de GreenPort (overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek) worden deze thema’s in projecten opgepakt en verwerkt.

Solliciteren?

Greenport NHN  heeft de H&S Adviesgroep de exclusieve opdracht gegeven om de volledige werving- en selectieprocedure uit te voeren. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je cv en motivatiebrief aan j.veerman@hsadviesgroep.nl of bel rechtstreeks met Jeroen Veerman op: 06-46241526.