Bij Proeftuin Zwaagdijk is in week 10 de eerste proef met chrysanten op water in de nieuw ingerichte proefkas opgestart. Doel van de herinrichting van de kas was de praktijk zo goed mogelijk te benaderen. Zo is in de nieuw ingerichte kas het beteelde oppervlak 80% groter dan in de oude situatie. Het grootste bassin is nu ruim vier keer zo groot als de bassins die in de proeven van 2015 zijn gebruikt.

De eerste proef richt zich op het effect van deze opschaling en daarnaast op het effect van de watertemperatuur. Onderzocht wordt ook het effect van een middel dat aan het water wordt toegevoegd en dat de weerstand van de plant moet verhogen. Net als in de voorgaande proef zijn er twee rassen geplant namelijk ‘Bacardi’ en ’Alero’. De proef is de eerste in een reeks van proeven die dit jaar en in de eerste helft van volgend jaar zullen worden uitgevoerd. Naast de al genoemde onderwerpen richt het onderzoek zich in de vervolgproeven ook op de waterteelt afgestemde opkweek (o.a. met behulp van LED), het kasklimaat en het effect van zuurstof in het water. Gedurende de proeven zal ook de ontwikkeling van trips nauwgezet worden vastgelegd omdat de indruk bestaat dat dit plaaginsect zich op dit teeltsysteem minder goed kan ontwikkelen. Naast de teelttechnische vragen zal het project o.a. ook aandacht besteden aan de bedrijfseconomische aspecten van een praktijktoepassing. 

Bij de proeven zijn de volgende partijen betrokken: Fred van Paassen, Green Simplicity, Bovebo, Dekker Chrysanten, Fides by Dümmen Orange, Botman Hydroponics BV, KaRo BV, van Iperen en de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer. Naast inbreng van de genoemde partijen zorgt LTO Fondsen voor een belangrijke financiële bijdrage.

Meer nieuws

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.

POP3 investeringsregelingen voor groen economisch herstel

Op de valreep van het nieuwe jaar hebben we in het kader van POP3 nog een paar mooie...
FICA studenten

Van bananenbrood gemaakt van schillen tot een eetbare parfum

Ook dit jaar brengen studenten Food Commerce & Technologyweer een grote diversiteit aan...