AgriVizier Onderzoek waterkringloopsluiting tulpenbroeierij

In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere projecten. Eén daarvan is het project ‘Onderzoek waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij’. AgriVizier werkt in dit project samen met TNO Watertreatment, de proeftuin Zwaagdijk en WUR Glastuinbouw. Door het combineren van gericht onderzoek en de praktijkervaringen van de ondernemers kan een onderbouwd advies worden gegeven over de installaties die nodig zijn om waterkringloopsluiting te realiseren. Dit biedt telers die nog moeten investeren in een recirculatiesysteem de handvatten om een weloverwogen investering te doen.

Onderdeel van: