Het leven gaat door, wijzigen we de koers?

Tijdens de coronaperiode volgden we vanuit de vier sectoren van de Match2020 Projecten (Leisure, Zorg, Techniek en Agri) de ontwikkelingen en legden we nieuwe verbanden waar nodig en mogelijk. Ook keken we met een nieuwe blik naar de projecten en checken op relevantie.

Gezamenlijk ijveren we voor verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en blijven we inzetten om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om te werken in één van de vier kopgemeenten in één van deze sectoren en jongeren en werknemers zo te behouden voor de arbeidsmarkt in de kopgemeenten.

Enthousiasme voor de agri sector

Voor de Match2020 Agri Projecten die worden aangestuurd vanuit GreenPort NHN doen we dit bijvoorbeeld door de NH Tuinbouw Battle te continueren. Die was dit jaar voor het eerst op Texel precies nog voor de lockdown. In het najaar zorgen we dat scholen in de vier kopgemeenten weer  kunnen deelnemen aan dit succesvolle project. Basisscholieren kweken met een teeltinstallatie met ledverlichting in de klas zelf tulpen en volbrengen het hele proces van bol tot verkoop met elkaar via een digitaal lespakket.

De kandidaten in het GroenStart project konden op een aantal plekken gelukkig blijven leren en werken,. Sommigen tijdelijk thuis, maar inmiddels gelukkig ook weer op locatie. Zo zijn ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nu toch nog aan de slag dankzij dit leer-/werktraject op maat. Na de zomervakantie starten we ook weer met nieuwe deelnemers. De start van het Smart Farming Drones & Data project ondervindt behoorlijk hinder van de omstandigheden. We blijven inzetten om zo snel mogelijk te starten met het opzetten van onderzoekslijnen, samen met (bollen-)telers in de kopgemeenten, Inholland en onder andere Data Science Alkmaar.

Hiermee en door de inzet van een agri drone lespakket voor vmbo en mbo agrarisch onderwijs organiseren we mogelijkheden voor scholieren om met de nieuwste technieken aansluiting te vinden en kennis hierover te versnellen. Hier vind je een overzicht van alle lopende projecten. 

Carolina Deelen, projectleider Match2020 AgriProjecten 

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...