De tweede kwartaaluitgave van GreenPort GroenStart laat zien: Het gaat goed met GroenStart en… we maken impact! Allereerst zorgt GroenStart voor een persoonlijke groei van de deelnemers die hun hele leven ten goede komt. Zij krijgen meer eigenwaarde en GroenStart draagt positief bij aan hun loon- en marktwaarde. Ook bij de partners zien we welke impact GroenStart heeft. De uitzenders begeleiden nieuwe werknemers naar de arbeidsmarkt, het onderwijs schoolt meer jongeren die dreigen uit te vallen of al vroegtijdig de school hebben verlaten en op de voorschakellocaties worden de deelnemers arbeidsfit en leerfit, een deeloplossing voor het tekort aan groenwerkers op de arbeidsmarkt.

In deze rapportage laten we de resultaten zien :

70 GroenStarters zijn al uitgestroomd naar de arbeidsmarkt.
189 intakeprocedures zijn gevoerd. Een intakeprocedure duurt ongeveer een maand waarin gemiddeld 4 gesprekken en een test plaatsvinden.
70 deelnemers zijn al aan het werk!
78 GroenStarters zijn aan een traject begonnen dat vrijwel altijd begint met voorschakelen, een proces waarin een deelnemer ritme opbouwt, arbeidsfit wordt en waar wordt ingeschat hoe leerfit hij is.
71 GroenStarters volgen een opleiding of hebben een opleiding gevolgd.

Ook komen een paar werkgevers aan het woord. Hun enthousiasme spat ervan af. Hun boodschap is: kom maar op met die GroenStarters! Zij laten zien dat met GroenStart gewerkt wordt aan een hooggelegen doel: GroenStarters op weg naar een duurzaam verblijf op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt.

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...