“Wat eten we vandaag? Een kleine vraag die het grote belang van de agrarische sector laat zien”

Theo Meskers (Hollands Kroon), lid van de stuurgroep van Greenport NHN, kijkt met veel plezier uit naar de lancering van OpKop.nl. “Het platform OpKop.nl is voortgekomen uit Match2020. Met dit programma werken we aan een evenwichtige arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland.”

Agribusiness is een van de speerpunten voor onze regio, naast toerisme, techniek en zorg. Voor deze sectoren is de economische potentie enorm. “Maar daarvoor heb je mensen nodig,” stelt Meskers vast: “Professionals, jong en oud, die hun carrière in deze regio willen opbouwen. Dat is wat we met Match2020 willen bereiken. Dit soort grote ambities kun je alleen sámen waarmaken, met een integrale aanpak en met partners als het Clusius College en GreenPort NHN.”

Het streven is, vervolgt Meskers, om het uitdagende speelveld van de agrarische sector zichtbaar te maken. Een voorbeeld daarvan is de Smart Farming Deal NHN en als concrete actie drones en data. Daar liggen interessante banen voor jongeren. Maar ook ondernemers hebben veel belangstelling voor smart farming – daar willen we mee aan de slag. Andere voorbeelden zijn de NH TuinBouwbattle, Groenstart en het Mbo Agri Traineeship. Metde agriprojecten binnen Match2020 gaat de aandacht vooral uit naar de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”

Van krimpregio naar ontwikkelregio

Stel dát (steeds) meer mensen kiezen voor de Kop van Noord-Holland, wat betekent dat voor onze regio? “Als ontwikkelregio zijn er meer middelen voor wonen, openbaar vervoer, openbare inrichting, sport, cultuur. Natuurlijk moet er ook gewerkt worden aan huisvesting en woningen. Ik volg met belangstelling een nieuw concept op Texel dat flexibel wonen biedt: een reeks appartementen die relatief eenvoudig modulair kan worden uitgebreid. Deze woonplekken zijn gekoppeld aan een opleiding. Het is de moeite waard te onderzoeken of dit woonconcept op andere plekken vorm kan krijgen.”

“Huisvesting van tijdelijke werknemers is een probleem van ons allen en niet alleen van agrarische bedrijven: we hebben allemaal belang bij de inzet van deze arbeidskrachten. Samen met LTO-Noord Noord-Holland, KAVB en Glastuinbouw Nederland heeft Greenport NHN de gemeenteraden in Noord-Holland Noord gevraagd om snel in actie te komen als het gaat om huisvesting van tijdelijke werknemers, door écht regionaal samen te werken en een aantal concrete zaken direct uit te voeren.”

Lancering Op Kop

Om de Kop van Noord-Holland op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio voor leren, werken en wonen, is het platform Op Kop opgezet. Een online verzamelpunt voor opleidingen, stages en banen. “Er zit zoveel marketingkracht achter dat het niet te missen is. Met dit platform óók meteen zien welke kansen de Noordkop biedt voor wonen, leven en vrije tijd. Kijk alleen al naar onze ligging: we hebben drie kusten, overal water, prachtige wandel- fiets- en vaarroutes, schitterende natuur, mooie horecagelegenheden, een divers cultuuraanbod en ga zo maar door. De lancering van OpKop.nl is op 17 januari 2020, maar organisaties kunnen zich nu al aanmelden.”

Over Greenport NHN zegt Meskers: “Via de Greenport sta je in verbinding met alle agrarische sectoren. Er worden belangrijke thema’s geagendeerd, vervolgens vindt er een bredere discussie plaats en wordt er getrechterd: welke thema’s zijn stevig genoeg om een programma omheen te bouwen? In elk huishouden er één vraag die élke dag weer terugkomt en daarmee heel concreet het belang van de agrarische sector laat zien, namelijk: ‘wat eten we vandaag?’. Of ik dat al weet? Zeker: spruitjes. Heerlijk!”

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...