Data oogsten met Digital Farming NHN: Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Lees meer

Ontwikkeling ‘Kringlooplandbouw Noord-Holland’ in volle gang

Maarten Hermus opende de AgriVizier bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw Noord-Holland’ van 20 oktober...