Convenant Agriprojecten Match 2020: Kom ook werken in de agribusiness!

De agribusiness is een sector met veel banen en technologische vernieuwingen die valt of staat met voldoende medewerkers en goede aansluiting op groen onderwijs. Daarom hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden het convenant Agriprojecten Match 2020 ondertekend.

De agrarische bedrijfstak heeft dringend behoefte aan jonge mensen met nieuwe competenties, zoals kennis over ICT en techniek. Vooral vacatures voor MBO-studenten zijn er volop. De Agriprojecten van Match2020 omvatten momenteel zeven projecten om meer mensen aan de slag te laten gaan in een opleiding en/of baan in de agrarische sector. Greenport NHN is betrokken en levert in opdracht van Match2020 de projectleider.

  • Het project de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle laat kinderen uit groep 8 kennismaken met tuinbouw.
  • GroenStart is een leer- en werktraject voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar werk in de groene en agrarische sector van Noord-Holland.
  • Het MBO Agri Traineeship maakt het makkelijker voor MBO-studenten om een goede start op de arbeidsmarkt te maken: ze kunnen dan afstuderen en een startersfunctie koppelen bij een zelfde werkgever of wellicht een carrousel van werkgevers.
  • Geïnteresseerd in innovatie in de sector? Daar vervult het project de Agri Incubator een rol: vanaf 2020 worden twee innovatieve start-ups per jaar ondersteund. Ook wordt onderzocht of er een Agri Drone centrum kan komen: een plek waar ondernemers, overheid en onderwijs samen hun weg gaan vinden in het integreren van drones in de agrarische sector.
  • Tenslotte wordt met de projecten GreenTech NHN en Agri Kenniscases ingezet op stages, masterclasses en bedrijfsbezoeken voor MBO-studenten bij agrarische bedrijven, zodat er meer bekendheid en interesse ontstaat voor elkaar.

Wethouder Theo Meskers is bestuurlijk trekker van Match2020: “Ik ben blij dat ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk werken aan manieren om professionals voor het werk in onze regio te interesseren. Dat doen we door de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren maar ook door met arbeidsmarktcommunicatie jonge professionals naar de regio te trekken.”

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...