Water
Greenchain
Video

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam watersysteem het teveel aan regenwater kunt opvangen en hergebruiken.

Twee jaar onderzoek geeft interessante inzichten over duurzaam waterbeheer en hoe je dit in de agrarische praktijk kunt doen. Tijdens een veldexcursie op akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk werden de onderdelen van het watersysteem bezocht. De bezoekers kregen de resultaten en praktische handvatten gepresenteerd over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water. De essentie van het systeem is om regenwater uit natte perioden beter vast te houden, teneinde het in droge periodes in het groeiseizoen weer te gebruiken. Met data van sensoren, satellieten en modellen kijken we hoe het proces te managen is. Ook aan de samenhang met de mineralenkringloop en het fertigeren (een combinatie van water geven en bemesten) wordt aandacht besteed.

De gemeente Hollands Kroon heeft een videoverslag gemaakt van deze geslaagde middag die je hieronder kunt zien.

Beschikbaarheid zoetwater waarborgen

Zoetwaterboeren is een vierjarig PPS-project met als doel het ontwikkelen, onderzoeken en demonsteren van een duurzaam watersysteem in de dagelijkse praktijk. In het project ontwikkelen de deelnemers tools voor het agrarische bedrijf en krijgen agrariërs oplossingen aangeboden om als watermanager flexibel in te spelen op (sterk) wisselende klimaatomstandigheden. En op die manier de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen en zelfvoorzienend te zijn.

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...