Ruim honderd telers en tuinders waren donderdag 10 maart naar de Kennisdag Smart Farming gekomen voor een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hightech- en dataoplossingen. Tijdens deze dag werden zij bijgepraat over diverse lopende projecten in het kader van de Greenport Smart Farming Deal NHN. En natuurlijk was er volop gelegenheid voor netwerken. 

Foto's: Ernest Selleger

Greenport NHN organiseert de kennisdag samen met haar partners met als doel de kennisdeling van datatechnologie en precisietechniek voor ondernemers te verbeteren en de samenwerking in het netwerk te versterken. Partners dragen bij aan de organisatie en verzorgen presentaties over resultaten en vorderingen van hun projecten. Onze speciale dank gaat uit naar Vertify en loonbedrijf Sturm-Jacobs voor de ondersteuning bij de organisatie en het beschikbaar stellen van de locatie.

Plaats van handeling was de grote bedrijfshal van loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf, een mooie locatie waar ook een van de proeftuinen van Vertify is gevestigd. Tussen de tractoren, banden en oogstmachines stond een podium opgesteld voor het plenaire programma. Na de pauze werd het publiek opgesplitst om parallelsessies dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Gezien de vele enthousiaste reacties van bezoekers die we na afloop van deze dag mocht ontvangen, zien wij alle reden om later dit jaar nog een kennisdag te organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze plaatsvinden in november.

In dit artikel een beeldverslag van de Kennisdag Smart Farming 2022.

LET OP: Onderdaan kun je de presentaties downloaden die tijdens deze dag werden gegeven.

Bezoekers zoeken een plekje voor de aftrap van het plenaire gedeelte van de kennisdag. De bedrijfshal van Sturm Jacobs was met klapstoelen en een podium omgetoverd in een conferentiezaal. Ruim honderd gasten uit de agrosector in Noord-Holland Noord lieten zich bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van precisietechnologie en data toepassingen.

Ilse Zaal

Ilse Zaal, landbouw gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van de stuurgroep Greenport NHN, verzorgde de opening van de Kennisdag Smart Farming. Op de foto geeft ze antwoord op vragen van dagvoorzitter Monique Ooms.

Pieter Vlaar

Pieter Vlaar van Vertify (rechts op de foto) schetste kort het innovatiepad wat betreft het gebruik van gewasbescherming, meststoffen en onkruidbeheersing. De sector staat onder groeiende druk om middelengebruik te verminderen. Zo gaat de Europese Farm to Fork-strategie uit van 50% minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 20% minder gebruik van meststoffen in 2030. De inzet van precisietechniek moet hierbij de oplossing bieden. Voor Vertify is dit reden genoeg om te participeren in het (door REACT-EU gefinancierde) Digital Farming NHN-project, samen met Greenport NHN en andere partners .

Peter Millenaar (BBLeap), een van de partners, is ervan overtuigd dat de sector aan de vooravond staat van een revolutie als het gaat om het gebruik van gewasbescherming, meststoffen en onkruidbeheersing. Werken met gemiddelde waardes is daarbij niet meer van toepassing. "De afgelopen halve eeuw zijn we erin  getraind om met gemiddelden te werken. Maar wie werkt met gemiddelden, zit eigenlijk altijd fout," aldus Millenaar. De slotconclusie van zijn betoog: 'Vergeet precisielandbouw, de toekomst is aan ‘farming on plantlevel’.'

Lees hier meer over het Digital Farming NHN-project precisiespuiten.

Henk Geerligs

Precisietechnologie heeft niet alleen impact op het bespuiten van gewassen, ook bij de teelt van gewassen gaat dit de manier van werken volledig op z’n kop zetten. Dat zei Henk Geerligs, een van de deelnemers in het project 'precisie technologische ontwikkeling in pootaardappelen'. Hierbij werd een aardappelrooimachine voorzien van camera's die kwantiteit en kwaliteit van de oogst nauwkeurig in beeld brengen. Zo krijgt de teler beter inzicht in welke factoren van invloed zijn op de oogst. Waardevolle informatie voor de teler, want één knol meer per meter scheelt honderden euro’s per hectare. Op zijn bedrijf maakt dat duizenden euro’s totaal.

Lees hier het uitgebreide verslag van het POP3-project.

Koen van Boheemen

Data, data en nog eens data. Dat is waar het volgens projectleider Koen van Boheemen van de WUR, in toenemende mate om gaat . Het camerasysteem op de aardappelrooimachine van Geerlligs, levert een 'data oogst' van 100 Gb (!) per hectare.

Ryanne Rustenburg

Ryanne Rustenburg (Clusius) presenteerde met haar collega Henriette Weerstand van het ROC Kop van Noord-Holland het nieuwe MBO RIF project Smart Future. En natuurlijk deed ze gelijk een oproep aan de aanwezigen om aan te haken. Doel van het Smart Future project is technologische innovaties op de arbeidsmarkt en onderwijs bij elkaar te brengen via samenwerking tussen ondernemers, provincie, gemeenten en onderwijsinstellingen. Met alle nieuwe technieken die op de sector afkomen, is het van groot belang dat ondernemers en personeel deze ook leren gebruiken.

Informatiemarkt

Ook de informatiemarkt tijdens de Kennisdag Smart Farming trok veel belangstelling.

Sander Dekker

'Een datarotonde creëren waar alle data tijdens teeltseizoen samenkomt.’ Dat is volgens Sander Dekker (SAV Agrotheek) kort samengevat waar het project 'Data gedreven landbouw' om draait. Tijdens zijn presentatie gaf hij uitleg over het project dat in Noord-Holland Noord van start gaat en waar in eerste instantie 23 bedrijven aan meedoen. 

Simon van Mourik

Simon van Mourik (WUR) tijdens één van de parallelsessies over het onderwerp 'ecologisch gebaseerde systeemverandering met hulp van hightech in de landbouw'.

Corne Kempenaar
thema's NPPL

 

 

 

 

Precisietechnieken blijken op het akkerbouwbedrijf minder praktijkrijp dan ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is in het leven geroepen om boeren en tuinders verder op weg te helpen met het toepassen van deze technieken. Wageningse experts helpen deelnemers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. Hoe dat in zijn werk gaat, vertelde Corné Kempenaar (WUR). Hij merkte op dat de agrarische sector in Noord-Holland Noord zeer vooruitstrevend is: liefst 5 van de 30 deelnemers komen uit onze regio. Dia rechts: de 10 thema's waarmee NPPL de komende 3 jaar aan de slag gaat.

Stefan Zwagerman

Hogeschool Inholland ontwikkelde een oplossing voor het automatisch oogsten van broccoli met een heuse robot: de Broccoli Bot. Stefan Zwagerman, één van de studenten die hieraan heeft gewerkt, vertelde welke uitdagingen zoal moesten worden overwonnen.

Lees hier het uitgebreide verslag van het innovatieproject Broccoli Bot.

Kennisdag Smart Farming

Organisatie van de Kennisdag Smart Farming

Greenport NHN organiseert de kennisdag samen met partners met als doel de kennisdeling van datagebruik en precisietechniek voor ondernemers te verbeteren en de samenwerking in het netwerk te versterken. Partners dragen bij aan de organisatie en/of verzorgen presentaties van de resultaten en vorderingen van hun projecten. Onze speciale dank gaat uit naar Vertify en loonbedrijf Sturm-Jacobs voor de ondersteuning bij de organisatie en het beschikbaar stellen van de locatie. Onderstaand de logo's van alle betrokken partners.

Logo LTO Noord
kavb
 

 

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...