Smart Farming

Van data oogsten tot precisietechnologie: Kennisdag Smart Farming in beeld

Ruim honderd telers en tuinders waren donderdag 10 maart naar de Kennisdag Smart Farming gekomen voor een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hightech- en dataoplossingen. Tijdens deze dag werden zij bijgepraat over diverse lopende projecten in het kader van de Greenport Smart Farming Deal NHN. En natuurlijk was er volop gelegenheid voor netwerken.

Greenport NHN organiseert de kennisdag samen met haar partners met als doel de kennisdeling van datatechnologie en precisietechniek voor ondernemers te verbeteren en de samenwerking in het netwerk te versterken. Partners dragen bij aan de organisatie en verzorgen presentaties over resultaten en vorderingen van hun projecten. Onze speciale dank gaat uit naar Vertify en loonbedrijf Sturm-Jacobs voor de ondersteuning bij de organisatie en het beschikbaar stellen van de locatie.

Plaats van handeling was de grote bedrijfshal van loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf, waar ook een van de proeftuinen van Vertify is gevestigd. Tussen de tractoren, banden en oogstmachines stond een podium voor het plenaire programma. Na de pauze werd het publiek opgesplitst om in parallelsessies dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Hieronder het beeldverslag van de dag.

Bezoekers zoeken een plekje voor de aftrap van het plenaire gedeelte van de kennisdag. De bedrijfshal van Sturm Jacobs was met klapstoelen en een podium omgetoverd in een conferentiezaal.

Ilse Zaal (rechts), landbouw gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van de stuurgroep Greenport NHN, verzorgde de opening van de Kennisdag Smart Farming.

“Vergeet precisielandbouw, de toekomst is aan farming on plantlevel”

Pieter Vlaar van Vertify (rechts) schetste kort de noodzaak van innovatie waar het gaat om het gebruik van gewasbescherming, meststoffen en onkruidbeheersing. Zo gaat de Europese Farm to Fork-strategie uit van een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 20% minder gebruik van meststoffen in 2030. Precisietechniek moet hierbij helpen. Reden waarom Vertify deelneemt in het Digital Farming NHN-project, samen met Greenport NHN en andere partners.
Peter Millenaar (BBLeap), een van de projectpartners, merkte op dat de sector aan de vooravond staat van een revolutie in datagebruik. Werken met gemiddelde waardes is niet genoeg, stelde hij, “want op die manier zit je eigenlijk altijd fout.” Zijn slotconclusie: ‘Vergeet precisielandbouw, de toekomst is aan ‘farming on plantlevel’.’

>Download presentatie

Precisietechnologie is niet alleen van invloed op middelengebruik, het gaat ook de teelt van gewassen volledig op z’n kop zetten. Dat zei Henk Geerligs, deelnemer in het project ‘Precisietechnologische ontwikkeling in pootaardappelen‘. In dit project werd een aardappelrooimachine voorzien van camera’s, om kwantiteit èn kwaliteit van de oogst in beeld te brengen teneinde inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn. Waardevolle informatie, aldus Geerligs, “want één knol meer per meter scheelt honderden euro’s per hectare”. Op zijn bedrijf scheelt dat duizenden euro’s per jaar.

“Data, data en nog eens data.” Dat is waar het volgens projectleider Koen van Boheemen van de WUR, in toenemende mate om gaat in landbouw. Om een idee te geven van de hoeveelheid data waarover we het hebben: het camerasysteem op de aardappelrooimachine van de firma Geerligs, leverde een ‘dataoogst’ van 100 Gb (!) per hectare.

>Download presentatie

Ryanne Rustenburg (Clusius) presenteerde met haar collega Henriette Weerstand (ROC Kop van Noord-Holland) het nieuwe project Smart Future. Doel van dit RIF-project is technologische innovaties op de arbeidsmarkt en onderwijs bij elkaar te brengen via samenwerking tussen ondernemers, provincie, gemeenten en onderwijsinstellingen. Met alle nieuwe technieken die op de sector afkomen, is het van groot belang dat ondernemers en personeel deze ook leren gebruiken.

>Download presentatie

‘Een datarotonde creëren waar alle data tijdens teeltseizoen samenkomt.’ Dat is volgens Sander Dekker (CAV Agrotheek) het uiteindelijke doel van het project ‘Data gedreven landbouw NHN’. Informatie komt uit vele bronnen, maar hoe zorg je dat alle data die op zeker moment nodig is op één plek beschikbaar komt? In zijn presentatie gaf hij uitleg over het project dat in Noord-Holland Noord van start gaat en waar in eerste instantie 23 bedrijven aan meedoen.

>Download presentatie

Het project Synergia waarin de vier technische universiteiten van Nederland met de Radbouw Universiteit samenwerken aan de ontwikkeling van duurzame strategieën voor de landbouwsector, stond centraal in een deelsessie met Simon van Mourik (WUR). In zijn verhaal ‘ecologisch gebaseerde systeemverandering met hulp van hightech in de landbouw’ gaf hij verschillende richtingen die in het onderzoek worden gevolgd.

>Download presentatie

Dat precisietechnieken op het akkerbouwbedrijf minder praktijkrijp zijn dan de leveranciers ze vak in de markt zetten, kwam naar voren in het verhaal van Corne Kempenaar (Proeftuin Precisielandbouw). Van plug and play is veelal geen sprake. De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is juist in het leven geroepen om boeren en tuinders verder op weg te helpen met het toepassen van deze technieken. Waarbij Wageningse experts de deelnemers helpen om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. Hierin toont Noord-Holland Noord zich vooruitstrevend: liefst vijf van de dertig deelnemers komen uit de regio.

>Download presentatie

Studenten van Hogeschool Inholland Alkmaar ontwikkelden in het kader van het KIEM-project Smart Farming Broccoli een oplossing voor het automatisch oogsten van broccoli een heuse robot, genaamd de Broccoli Bot. In een van de deelsessies vertelde Stefan Zwagerman hoe de Broccoli Bot tot stand is gekomen en welke uitdagingen zoal moesten worden overwonnen.

>Download presentatie

Meer nieuws

Open Dag project Zoetwaterboeren 2024
Water
Greenchain
Video

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam...

Laserweeder in bollenteelt voor Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain
Video

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats...