Farming Simulator Challenge

Farming Simulator laat spelers op levensechte wijze ervaren wat er zoal komt kijken bij een goede agrarische bedrijfsvoering. Dit maakt de game bij uitstek geschikt om jongeren om jongeren op positieve wijze in contact te brengen met veelzijdigheid van de agrarische sector, met als doel om ze te laten kiezen voor een carrière in de land- of tuinbouw.
Contactpersoon
Marbel de Graaf

LTO Noord NH

Voorzitter LTO Noord, bestuurslid Greenport NHN

De Farming Simulator Challenge is een competitie met het razend populaire simulatiespel Farming Simulator. De competitie gaat van start met ingang van het schooljaar 2022-2023 en is bedoeld voor leerlingen in het middelbaar en voortgezet onderwijs. Zij krijgen op speelse wijze een inkijkje in de praktijk van het agrarisch ondernemerschap.

Scholen die aan de competitie deelnemen krijgen een week lang de beschikking over negen (3 x 3) spelconsoles. Naar keuze worden deze in een klaslokaal of in de aula geplaatst. De technische uitvoering is in handen van Tech-Connect dat zorgt voor instructie én begeleiding gedurende de competitiedag. De installatie wordt compleet geleverd met achterwand, vlaggen, beeldschermen en geluidsapparatuur.

Doel en organisatie

Met de Farming Simulator Challenge willen Greeenport NHN en LTO Noord de jeugd laten zien hoe dynamisch en high tech de agrarische sector is. Beide organisaties hebben samen een subsidieaanvraag gedaan bij Provincie Noord-Holland om deze Challenge te kunnen opzetten. Het spel wordt begeleid door Tech-Connect, de trekker achter Tek Park in Den Helder.

Gefinancierd door:

Partners

Fase 1: Kick-off op Floriade

Behalve aan tal van land- en tuinbouwinnovaties biedt de Floriade Expo 2022 ook onderdak aan de Farming Simulator Challenge, een spannende competitie voor ‘agrarische gamers’. De initiatiefnemers willen hiermee positieve aandacht geven aan werken in de groene sector en jongeren enthousiast maken voor een opleiding in die richting.

Wie weet op het juiste moment in te zaaien, wie verzorgt het gewas het best en wie vangt de optimale prijs? Gedurende de Floriade Expo 2022 gaan jonge boeren en tuinders tijdens tien speelrondes met de Farming Simulator Challenge de strijd met elkaar aan. Met deze challenge tijdens Floriade beogen de initiatiefnemers toe te werken naar een scholencompetitie.

De kick off is vrijdag 6 mei en de grote finale vindt plaats op vrijdag 7 oktober. Andere speeldata zijn: 20 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 1 juli, 8 juli, 16 september en 30 september.

Farming Simulator op Floriade

Fase 2: Farming Simulator in groen onderwijs

In deze fase is de opzet van de Farming Simulator Challenge bijgesteld. Dit mede naar aanleiding van het tegenvallende bezoek aan de Floriade. Waar het relatief veel moeite kostte om bezoekers op het evenement te krijgen,  was de response op inzet van de Farming Simulator opstelling bij scholen juist groot. De vaste opstelling die bij Tekpark op Willemsoord in Den Helder, was vrijwel continu volgeboekt. Maar ook de belangstelling van onderwijsinstellingen om de populaire simulatiegame in de eigen omgeving in te zetten, was boven verwachting groot.

Het Clusius College/Vonk in Schagen was een van de scholen die mogelijkheden zag om het onderwijs met de Farming Simulator Challenge te verlevendigen. De pilot werd hier ingezet bij de lessen Groen Machinepark.

Niet alleen de leerlingen waren enthousiast over inzet van de game, ook de docenten reageerden positief. Zij zagen genoeg aanknopingspunten om het spel structureel onderdeel te maken van het lesprogramma. Wel gaven ze aan dat het wenselijk is om de mogelijkheden in de game dusdanig aan te passen dat de ‘challenges’ naadloos aansluiten op de leerdoelen van opleidingen.

Op grond van de ervaringen met de simulatiegame werd afgesproken dat docenten en onderwijskundigen van Vonk een pilot les uitwerken. Tech@Connect zou vervolgens zorgdragen voor de doorvertaling van leerdoelen in de Farming Simulator.

> Lees hier het artikel 'Spelenderwijs boer worden' (NHD 22/10/2022).

> Lees hier het artikel 'Videogames kunnen studenten stimuleren' (Nieuwe Oogst 09/12/2022)

Fase 3: afronding

De Farming Simulator Challenge ging een jaar geleden van start. Met als doel scholieren in het middelbaar- en voortgezet onderwijs enthousiast te maken voor een baan in de agrarische sector. Dat pakte zo goed uit dat het groene onderwijs de game inmiddels heeft omarmd.

Bij wijze van afsluiting van het project hebben we een minidocumentaire gemaakt. In de video komen de initiatiefnemers GreenportNHN en LTO Noord, de provincie Noord-Holland en docenten en leerlingen van Vonk aan het woord.