Energie

Factsheet over toekomstige rol glastuinbouw in elektriciteitssysteem

De glastuinbouw kan een essentiële rol blijven spelen in het elektriciteitssysteem, mits ze blijft innoveren. Dit stelt adviesbureau BlueTerra in de factsheet ‘Glastuinbouw en het elektriciteitssysteem’ dat is opgesteld in opdracht van Kas als Energiebron en in samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord.

Cruciaal daarbij is het functioneren van de warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) waarmee de Nederlandse glastuinbouw nu nog aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit produceert. Glastuinders gebruiken deze elektriciteit voor een deel zelf, het restant wordt geleverd aan het net terwijl warmte en CO₂ in de kassen worden gebruikt voor de teelt en uiteindelijk voor de productie van de gewassen.

WKK’s voorlopig onmisbaar

Op dit moment zijn de aardgas-WKK’s van glastuinders volgens BlueTerra onmisbaar voor het in balans houden van het elektriciteitsnet. Maar vanwege de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, moeten de aardgas-WKK’s geleidelijk worden uitgefaseerd. Dat is voor de sector een grote uitdaging. Jeroen Larrivee, energie-expert Glastuinbouw bij BlueTerra, concludeert in het factsheet dat de inzet van aardgas-WKK’s verschuift richting regelvermogen en noodvermogen. Het aantal draaiuren zal behoorlijk afnemen, maar tegelijk blijven de WKK’s onmisbaar in de transitieperiode tot circa 2040.

Kansen voor Waterstof-WKK

BlueTerra wijst erop dat glastuinders meer gaan werken met apparaten als elektrische boilers, batterijen en warmtepompen. Daarbij zetten ze steeds meer in op het flexibel kunnen afnemen van elektriciteit, bijvoorbeeld voor belichting of het vullen van batterijen en warmtebuffers. Dit kan voor een deel een oplossing zijn voor het ontlasten van de elektriciteitsnetten die steeds vaker vol dreigen te raken.

Op termijn ontstaan er mogelijk kansen voor waterstof-WKK’s of groen gas-WKK’s, speculeert Blue Terra in een begeleidend schrijven. De potentie van dergelijke nieuwe energiebronnen moet blijken uit onderzoeks- en pilotprojecten. Maar innoveren blijft nodig als de sector een rol wil blijven spelen in het toekomstige elektriciteitssysteem, luidt de conclusie van van het adviesbureau.

> Download de factsheet

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...