Smart Farming

Minisymposium Smart Farming Lectoraat Robotica

Tijdens het tweede Smart Farming Minisymposium werden resultaten gedeeld uit de Smart Farming projecten van het lectoraat Robotica. Van technische toepassingen met algoritmes, sensoren, camera’s en GPS tot bedrijfseconomisch onderzoek naar bodemkwaliteit en precisiespuiten.

Het symposium opende met de inspirerende sprekers Ulko Stoll van Vollegrondsgroente.net en Maarten Breugem van Bayer | Crop Science. Kernthema: update en toekomstvisie met betrekking tot robotisering in de broccoli- en vollegrondsgroenteteelt.

Michel Jansen van het Groene Tulp project deelde inzichten en ontwikkelingen in de bollensector. Kristel van Ammers van het lectoraat Robotica/ Vertify en student Michael Bultema presenteerden de uitkomsten van hun onderzoeken binnen het Digital Farming project en Frenk-Jan Baron van BBLeap deelde resultaten op het gebied van realtime precisiespuiten.

De pauze bood kans voor interactie tussen experts en studenten. Aan de hand van zes posterpresentatie lichtten studenten en docent onderzoekers hun onderzoeken en tussenresultaten toe. Ook was het prototype van de Smart Farming kar van het lectoraat te zien. Na de pauze deelde student Surya R. Giri resultaten van zijn afstudeeropdracht met betrekking tot het digitaal tellen van perenbloesems, gevolgd door een afsluiting door associate lector Mauro Gallo over biomimicry in de glastuinbouw en de noodzaak tot vernieuwing in de sector.

Een uitgebreid verslag van deze dag in de nieuwsbrief van het Lectoraat (download).

Nieuwsbrief Smart Farming Minisymposium LR 22 november 2023

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...