Smart Farming

Minisymposium Smart Farming Lectoraat Robotica

Tijdens het tweede Smart Farming Minisymposium werden resultaten gedeeld uit de Smart Farming projecten van het lectoraat Robotica. Van technische toepassingen met algoritmes, sensoren, camera’s en GPS tot bedrijfseconomisch onderzoek naar bodemkwaliteit en precisiespuiten.

Het symposium opende met de inspirerende sprekers Ulko Stoll van Vollegrondsgroente.net en Maarten Breugem van Bayer | Crop Science. Kernthema: update en toekomstvisie met betrekking tot robotisering in de broccoli- en vollegrondsgroenteteelt.

Michel Jansen van het Groene Tulp project deelde inzichten en ontwikkelingen in de bollensector. Kristel van Ammers van het lectoraat Robotica/ Vertify en student Michael Bultema presenteerden de uitkomsten van hun onderzoeken binnen het Digital Farming project en Frenk-Jan Baron van BBLeap deelde resultaten op het gebied van realtime precisiespuiten.

De pauze bood kans voor interactie tussen experts en studenten. Aan de hand van zes posterpresentatie lichtten studenten en docent onderzoekers hun onderzoeken en tussenresultaten toe. Ook was het prototype van de Smart Farming kar van het lectoraat te zien. Na de pauze deelde student Surya R. Giri resultaten van zijn afstudeeropdracht met betrekking tot het digitaal tellen van perenbloesems, gevolgd door een afsluiting door associate lector Mauro Gallo over biomimicry in de glastuinbouw en de noodzaak tot vernieuwing in de sector.

Een uitgebreid verslag van deze dag in de nieuwsbrief van het Lectoraat (download).

Nieuwsbrief Smart Farming Minisymposium LR 22 november 2023

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.