Bodem

Weersbestendige broccoli: Samenwerken aan kwaliteit

Weersbestendige broccoli: voor sommigen klinkt dat misschien logisch, voor anderen wat minder. Toch wordt er in Nederland jaarlijks zo’n 20 miljoen kilo broccoli geteeld en het weer speelt een belangrijke rol in een geslaagde oogst. Broccoliteler Meindert-Jan Botman weet daar alles van.

Te nat, te droog, te warm… daar gedijt een schimmel als alternaria goed bij. Alternaria geeft zwarte stipjes op de broccoli. Onschuldig voor je gezondheid maar als de groente eenmaal is aangetast komt die niet meer in de winkels terecht. Extreme weersomstandigheden leiden tot een kwaliteitsvraagstuk: door het veranderende klimaat ontstaan er risico’s voor de broccoliteelt. De alternaria is daarvan een voorbeeld, maar ook een bacterie als schermrot dat leidt tot zwarte roosjes.

Meindert-Jan Botman van Firma Kabee & Co: “In Nederland komt alleen de beste kwaliteit broccoli in de winkels terecht. Om dat zo te houden werken we achter de schermen aan manieren om ons, of eigenlijk de broccoli, te wapenen tegen hoosbuien en hittegolven.”

Het project Weersbestendige Broccoli brengt telers, leveranciers en chemiebedrijven bij elkaar. Samen met Vertify in Zwaagdijk wordt volop geëxperimenteerd met verschillende soorten rassen,(milieuvriendelijke) bestrijdingsmiddelen en teeltlocaties. De telers stellen een stuk land beschikbaar voor broccoli die wordt gebruikt voor onderzoek. “Het ene stuk perceel vraagt om veel sturing tijdens de groei van de broccoli, terwijl het andere perceel eigenlijk juist té vruchtbaar is. Alternaria profiteert als het ware van heel goede grond waarop broccoli fantastisch groeit. Dat vraagt dan weer om een andere aanpak dan een perceel waar de planten grote behoefte aan (meer) stikstof hebben.”

Met elkaar aan tafel

Meindert-Jan: “Als telers zijn we altijd bezig met de vraag hoe het beter kan. Daar hebben weideeën over, maar in projecten als deze komt alles mooi bij elkaar. Door dit grootschalige onderzoek werken we aan een wetenschappelijke basis. Onze ervaring wordt omgezet in cijfers. Inmiddels zijn we drie jaar bezig en ik zie dubbele winst: in onderzoeksresultaat en in de samenwerking. We trekken nu echt samen op. De anonimiteit verdwijnt, je wordt partners die hetzelfde doel hebben. En omdat we in een grote groep werken, met onder andere zo’n twintig telers, is dit allemaal betaalbaar.”

Over de resultaten zijn de deelnemers positief. Meindert-Jan: “Al vrij snel ontdekten we een mix van middelen die de broccoli goed beschermt. De meesten van ons werken daar nu mee. Dat wil overigens niet zeggen dat we geen vragen meer hebben, want het probleem is niet ineens verholpen. Maar we zijn wél op de goede weg. We bekijken zelfs mogelijkheden om verder te gaan als dit project formeel is afgerond. Dat is op zichzelf al een prachtige uitkomst!”

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.