Ondernemen in de agribusiness

Greenport NHN: een regio, een status, een netwerk

Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Als Greenport NHN helpen we ondernemers bij het vinden van antwoorden op innovatievragen, via ons uitgebreide netwerk van ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden. Relevante kennis delen we via masterclasses en bijeenkomsten. In innovatieprojecten brengen we de kennis van onderzoeksinstellingen samen met de innovatievragen van ondernemers. Zo komen zij sneller en beter tot business!

Greenport Noord‐Holland Noord leertwerktonderneemt en innoveert en speelt in op de vraag van de toekomst.
    
Wij zijn Greenport NHN; We grow business.    

Strategie

Vanuit de mondiale ontwikkelingen is de opgave om meer te doen met minder en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstof en de toenemende behoefte aan voedsel. Tegen deze achtergrond behoort de agribusiness tot de meest kansrijke sectoren voor een sterke economische ontwikkeling in de komende jaren. Greenport Noord-Holland Noord levert met de kwaliteiten vanuit de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van agribusiness wereldwijd.

Lees hier de strategische visie: www.greenportnhn.nl/strategie

Netwerkorganisatie

Sinds 2009 werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in Greenport Noord Holland Noord. Greenport NHN vormt daarbij een schakel tussen ondernemers, overheden, onderwijs en de kennisinstituten. Die ‘gouden driehoek’ is bepalend voor de kracht van de agribusiness van de economie in Noord-Holland Noord.

>>Bekijk hier onze partners
>>Bekijk hier onze leden van het stichtingsbestuur en stuurgroep
>>Bekijk hier de leden van het programmabureau 

Greenports in Nederland

We grow business

Groei met ons mee! Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze interessante bijeenkomsten, activiteiten en projecten. Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief. 

Heeft u een interessant  (project)-idee, wilt u met ons samenwerken? Laat het ons weten via communicatie@greenportnhn.nl t.a.v. Marije van der Thiel