Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april. Vanaf 20 februari kunt u uw SDE+ conceptaanvraag klaarzetten via mijn.rvo.nl. Vanaf 13 maart , 9.00 uur kunt u uw aanvraag indienen.

In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken.

Budget

Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.