EVERGREEN

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave.

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. 

Magazine 

Ter afsluiting van het project is een deel van de ervaringen en verhalen gebundeld in een magazine. Wilt u een exemplaar van het magazine ontvangen? 

-> Vul hier het formulier in. 

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...
Ulko Stoll Vollegrondsgroentenet

Vollegrondsgroente.net altijd op zoek naar kennis

Met Vollegrondsgroente.net stapte Ulko Stoll in een rijdende trein: halverwege raakte de kennis- en...
Novel Foods NHFood

Evergreen.. Evergreener!

Het is al weer ruim 5 jaar geleden dat we samen met Greenport NHN aan de slag zijn gegaan met de...

In het project werken 26 agribedrijven en 6 kennisinstellingen intensief samen. Hun doel is om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken in een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Deze samenwerking wordt gebundeld in de onderstaande programmalijnen:

1.    Duurzaam Bodembeheer: ontwikkeling en valorisatie van agri-ecologische vernieuwingen voor Duurzaam Bodembeheer en vergroening gewasbescherming.

2.    Teelt op Water: ontwikkeling en valorisatie van technologische vernieuwingen voor Teelt-de-grond-uit technieken.

3.    Clusterversterking; versterking in Noord-Holland door middel van borging van samenwerking van de agribedrijven en kennisinstellingen en door geborgde Living Labs. 

 

Cluster

Het project wordt uitgevoerd door:
•    26 agribusiness bedrijven en instellingen bestaande uit: 9 bloembollentelers, Stichting Veldleeuwerik (akkerbouw), Nederlandse Fruittelers Organisatie (fruitteelt), 4 bedrijven voor de teelt van medicinale inhoudstoffen, 10 telers voor Teelt op Water, Stichting Blooming Breeders.
•    6 Kennisinstellingen: Proeftuin Zwaagdijk, WUR-DLO, Universiteit van Amsterdam, Aeres Hogeschool, Clusius College en Inholland.
•    Greenport Noord-Holland Noord als penvoerder.

Team

Het projectteam: 
Bureau Haute Equipe (rapportage)
Marcel Deen (projectleider)
Erna Steenhuis (communicatie)

Het projectteam wordt ondersteund door:
Proeftuin Zwaagdijk, (projectadministratie)
Ontwikkelingsbedrijf NHN,  Daniël Banis (clustercoödinator teelt op water)
Programmabureau GreenPort NHN

EVERGREEN wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Image

Erna Steenhuis

Projectcoordinator & Communicatie