Greenport Noord-Holland Noord is een van de partijen in Greenchain Noord-Holland; het vitale, inspirerende en richtinggevende ecosysteem voor de noodzakelijke, innovatieve verduurzaming van de agrifoodsector. Het Greenchain netwerk zet zich in om de krachten in de regio te bundelen, teneinde de innovatiekracht te versterken en het onderwijs- en opleidingsaanbod op de innovaties aan te sluiten en actueel en aantrekkelijk te houden.

Waarom Greenchain NH?

De agrifood cluster in de regio staat voor grote uitdagingen waar het gaat om verduurzaming. Voor het ontwikkelen van oplossingen steunen zij in toenemende mate op de inzet van data en technologie. Om hierin mee te gaan is naadloze aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt van cruciaal belang. Greenchain NH zet hierop in met het realiseren van practoraten, het versterken van lectoraten en het ontwikkelen van een associate degree.

Wie zijn de partners in Greenchain NH?

Greenchain NH is een uitgebreid netwerk van partijen, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden.Greenport Noord-Holland Noord is de penvoerder, terwijl Hogeschool Inholland, Vonk, Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus zijn aangesloten als kernpartners in dit netwerk. Daarnaast zijn diverse organisaties aangesloten als samenwerkingspartner: Vollegrondsgroentenet, Fica, CIV Groep, Groenpact, Yuverta, Aeres en Talland.

Meer informatie over achtergrond en parnters van Greenchain NH vind je op de website van Greenchain NH.

Naar GreenchainNH.nl
 

Netwerkorganisatie Greenport NHN

Als netwerkorganisatie staat Greenport NHN volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Naast lokale en provinciale overheden hebben ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Hieronder een overzicht van partners.