Smart Farming

Masterclass Smart Future innovaties in groenteteelt en akkerbouw

Vijftig eerste- en tweedejaars studenten kwamen dinsdag 22 mei bijeen in het Vonk Lab te Hoorn voor de masterclass ‘Smart Future’ plaats. Het doel was de studenten voor te bereiden op de technologische innovaties die een steeds grotere rol spelen in de agrarische sector.

De teelt van groente- en akkerbouwgewassen vereist vakmanschap, maar de toekomst vraagt ook om high tech vaardigheden. Automatisering, robotisering, sensoren en digitale beslissingsondersteuning worden steeds belangrijker om optimaal rendement en duurzaamheid te realiseren. Deze technologieën stonden centraal tijdens de masterclass.

Mechanisatie en automatisering

Ulko Stoll van Vollegrondsgroente.net opende de masterclass met een presentatie over mechanisatie en automatisering in de groenteteelt. Onder andere besprak hij voorbeelden van mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van sensoren om ziektedruk te signaleren. Aan de hand van afbeeldingen illustreerde hij de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft en de potentiële oplossingen die mechanisatie en automatisering bieden. Hoewel deze technologieën investeringen vergen, benadrukte Ulko vooral de voordelen: professionalisering, minder afhankelijkheid van arbeidskrachten en bedrijfsspecifieke oplossingen.

Sensoring en data

Het tweede deel van de masterclass werd verzorgd door Sander Dekker van CAV Agrotheek. Hij richtte zich op het gebruik van sensoren en data in de teelt. Sander besprak hoe bedrijven data kunnen verzamelen en analyseren, en hoe ze waarschuwingssystemen kunnen gebruiken om bespuitingsschema’s te optimaliseren. Ook legde hij uit wat biomassabeelden kunnen onthullen over de gewassen en hoe deze data geïnterpreteerd kan worden om de teelt te verbeteren.

De masterclass werd georganiseerd door de programma’s Biodivers Perspectief en Smart Future. Dit programma speelt in op de toenemende rol van digitalisering en technologie in diverse beroepen. Door docenten en studenten te verbinden met innovatieve initiatieven in het bedrijfsleven, bereiden Vonk, InHolland en Horizon College hun studenten voor op de technologische toekomst in de agrarische sector.

Meer nieuws

Open Dag project Zoetwaterboeren 2024
Water
Greenchain
Video

Open Dag Zoetwaterboeren: Over het oogsten, opslaan, zuiveren en toedienen van water

Onder de titel ‘van resultaten naar praktische handvatten’ organiseerde het onderzoeksproject Zoetwaterboeren op 6 juni een open middag. Ruim 90 belangstellenden zagen in de praktijk hoe je met een duurzaam...

Laserweeder in bollenteelt voor Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain
Video

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats...