Het ministerie van OC&W heeft geld toegekend aan NH Food. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling in de foodsector. Het project is o.a. mogelijk gemaakt door een consortium van bedrijven, onderwijs en overheid. De totale investering is 3,6 miljoen, met een bijdrage van het Ministerie van OC&W (regeling Regionaal Investeringsfonds mbo) van 1,2 miljoen. Het project duurt 4 jaar binnen deze RIFmbo regeling. 

Tekort aan arbeidskrachten

Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave. Vanuit NH Food worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. NH Food heeft o.a. de taak om de foodsector in Noord-Holland te presenteren en vooral jongeren een positief beeld van deze innoverende sector te laten zien.

Samenwerking

Om aantrekkelijk en eigentijds onderwijs te blijven bieden, is het voor onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk om nauw samen te werken. NH Food wordt uitgevoerd door 24 innovatieve agrifood bedrijven, GreenPort NHN, FICA, AgriTech Campus, de Food Proces Tech Campus en de vier onderwijsinstellingen: Clusius College, Horizon College, Regio College en Hogeschool Inholland. Het Clusius College is penvoerder van dit project. Het project wordt ondersteund door de Rabobank, de gemeenten Hoorn en Zaanstad en de Provincie Noord-Hollland. 

Start

Op 13 juni wordt het project feestelijk afgetrapt in Alkmaar. Hierbij worden de partners en stakeholders uitgenodigd. Een aantal activiteiten staat al gepland. Zo is er aanstaande woensdag een kenniscafé Trends in Voeding en houdt FICA op 18 juni een zomerevent met presentaties van studenten over voedselvraagstukken. Kijk voor meer informatie op www.nhfood.nl.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Om samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio te stimuleren is in 2014 het Regionaal Investeringsfonds mbo in het leven geroepen. Andere succesvolle RIF projecten in de regio Noord-Holland, onder aanvoering van Clusius College, zijn o.a. GreenPort GroenStart en GreenTech NHN. Vanwege het succes van de afgelopen jaren is besloten het RIF ook voor de periode 2019-2022 te continueren. Het Rijk heeft hier 100 miljoen euro subsidie voor uitgetrokken. In totaal zijn er landelijk 23 aanvragen gedaan, waarvan er 15 gehonoreerd zijn. 

Meer nieuws

Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.

'Bollenjongen' Allan Visser: "We moeten inzetten op weerbaar telen, met groene middelen en resistente soorten"

Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het...