In dit project werken deelnemers aan de ontwikkeling van een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. De pilotbedrijven die in het project meedraaien zijn inmiddels druk aan de slag met het opstellen van een bodemkwaliteitsplan.

WUR ontwikkelt een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren. Vertrekpunt hierbij is Best4Soil, een open toegang-database die is ontwikkeld om telers te helpen met het maken van vruchtwisselingschema’s voor preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten bij de vijf belangrijkste bolgewassen. Doel is de database uit te breiden met andere bolgewassen en combinaties van gewassen.

PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes is een brede samenwerking tussen o.a. Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenport NHN en Duin & Bollenstreek, brancheorganisaties (bloembollen en akkerbouw), onderwijs, adviseurs en toeleveranciers.

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...