10
Apr
Meer bloembollen in beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet

De beeldenbank gewasbescherming, onderdeel van Groen Kennisnet, is uitgebreid met ruim 50 nieuwe aantastingen in bloembollen. De aanvulling is het resultaat van het project Studiebol. De beeldenbank wordt intensief gebruikt in het plantenteeltonderwijs.

De bloembollensector wil werken aan een betere ontsluiting van kennis voor de opleiding van nieuw personeel. Daarom is door de Stichting Bollenacademie - een samenwerking van de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur), Anthos en groene onderwijsinstellingen - het project Studiebol gestart. In dat project werken sectororganisaties met onderwijs en onderzoek aan kennisontwikkeling en kennisontsluiting. Achterliggend idee is dat de bollensector te klein is om er gericht lesmateriaal voor te ontwikkelen of cursussen voor op te zetten. Daarom onderneemt Stichting Bollenacademie zelf actie.

Uitbreiding

Uitbreiding van de Beeldenbank gewasbescherming is een van de onderdelen van het project Studiebol. In samenwerking met onderzoekers van Wageningen University & Research zijn diverse beschrijvingen van aantastingen in bloembollen gecorrigeerd en zijn er zo'n 50 nieuwe beschrijvingen toegevoegd aan de Beeldenbank gewasbescherming waaronder 7 nieuwe gewassen: Allium, Eucomis, Fritillaria, Hippeastrum, Muscari, Nerine en Zantedeschia.

De beeldenbank gewasbescherming bevat beschrijving en beelden van meer dan 700 ziekten en plagen, ruim 100 onkruiden, gebreksziekten, natuurlijke vijanden, knaagdieren en diverse schadebeelden veroorzaakt door onkruidbestrijdingsmiddelen. Omdat studenten en cursisten in de beeldenbank lijsten vinden  van de verplichte leerstof voor de examens gewasbescherming A wordt de beeldenbank in het onderwijs intensief gebruikt.

Ondersteuning bij lessen

“Voor mij is de beeldenbank belangrijk lesmateriaal”, zegt plantenteeltdocent Engel Hopman van Clusius College in Hoorn. Hopman gebruikt de beeldenbank intensief als ondersteuning bij de lessen. “Ik kan niet alles behandelen. Ik richt mijn aandacht in de lessen vooral op lelie en tulp. En daarbij is de beeldenbank een goede aanvulling bij de lessen.” Zijn leerlingen – die de beeldenbank als app op hun telefoon hebben – krijgen opdracht aanvullende informatie op te zoeken over virusziekten bijvoorbeeld. Hoe verspreiden ze zich over het gewas? Welke maatregelen kun je nemen?

Studiebol

Naast de uitbreiding van de beeldenbank heeft het project studiebol al meer opgeleverd. Zo kwam afgelopen jaar een nieuwe digitale cursus over tulpenteelt en tulpenbroei beschikbaar en is er een studiedag voor docenten georganiseerd. Het project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Meer informatie

Groen Kennisnet faciliteert de kennisdoorstroming binnen het groene onderwijs en vanuit het groene onderwijs naar het overige onderwijs, bedrijfsleven en de samenleving. Met behulp van een hoogwaardige technische infrastructuur verzamelt en ontsluit Groen Kennisnet op duurzame wijze betrouwbare en actuele kennisbronnen voor het domein voedsel en groen op www.groenkennisnet.nl. Gebruikers hebben kosteloos toegang tot deze kennisbronnen.  Met bijna een half miljoen kennisbronnen is Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling collecties met betrouwbare en actuele kennisbronnen voor het domein voedsel en groen. Groen Kennisnet (GKN) is een project van Wageningen University & Research.

Plaats een reactie