Op 14 april organiseerde NLG Holland haar jaarlijkse open dag bij Gebroeders Hulsebosch BV in Schagerbrug. Deze tweede editie van de open dag stond in het teken van een weerbare bodem en kon rekenen op een grote belangstelling van telers, vertegenwoordigers, toeleveranciers, adviseurs en kennisinstellingen. Tijdens de open dag werd in diverse interessante lezingen het belang van een duurzaam bodembeheer en een weerbare bodem aangestipt. Naast de ervaringen van de telers, kwam daarbij ook de visie van het Louis Bolk instituut aan de orde. Ook overheden zijn zeer betrokken bij de ontwikkelingen van NLG. De burgemeester van Schagen, Marian van Kampen was zichtbaar onder de indruk van de gedrevenheid en inzet van de telers van NLG om hun teelt te verduurzamen. Harry Nederpelt, wethouder van Medemblik en stuurgroeplid van GreenPort NHN, rijkte de prijs uit voor de beste standhouder en onderstreepte daarbij het belang van een weerbare bodem.

Na het lezingen programma konden deelnemers een bezoek brengen aan de bedrijvenbeurs. Ook was het mogelijk om een veldbezoek te brengen met de leden van NLG. Ter plekke demonstreerden de telers op welke wijze ze hun teelt verduurzamen. GreenPort NHN was met een stand vertegenwoordigd op de bedrijvenbeurs en toonde daar de projecten “Evergreen” en “Blauw Afval, Groene Waarde”. In beide projecten werkt GreenPort NHN samen met de telers van NLG aan onderzoeken om de teelt en bodembeheer te verduurzamen.

Het Evergreen project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-Kansen voor West) en de provincie Noord-Holland. Het project Blauw Afval, Groene Waarde wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Waddenfonds, provincie Noord-Holland, Provincie Fryslân, Fondsen LTO Noord en KAVB.

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...