Bij de kick-off van project Zoetwaterboeren nam akkerbouwer Klaas Schenk het gezelschap mee voor een rondleiding over zijn akkerbouwbedrijf. Tijdens de presentatie geeft hij tekst en uitleg over de maatregelen die hij heeft genomen in de strijd tegen verdroging en verzilting.

Watermanagement speelt een hoofdrol in het bedrijfssysteem van Schenk. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Tijdens de rondleiding vertelt Klaas uitgebreid over het hoe en waarom van diverse technieken, de resultaten en zijn plannen. 

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...