Hoe groen kunnen we zijn? Die vraag stond centraal tijdens de Open Dag van de Groene Tulp, op woensdag 1 juni bij Vertify. Op de proefvelden van het bedrijf konden bezoekers de resultaten zien van diverse vormen van chemievrije onkruid- en ziektebestrijding.

In de toelichting op het project De Groene Tulp staat dat het project zich richt op een groenere en duurzamere tulpenteelt. Die omschrijving geeft al aan waar het om draait: zoveel mogelijk terugdringen van het gebruik van chemische middelen. De resultaten zijn veelbelovend, maar we zijn er nog niet. Zo was verschillende keren te horen op deze dag.

De vraag is ook of een volledig biologische bollenteelt op dit moment realistisch is. Een vermindering van de inzet van chemische middelen in de tulpensector is nodig, al is het maar om in de komende jaren aan de toenemende regeldruk vanuit de overheid te kunnen voldoen. Maar de tulp is nu eenmaal een zeer kwetsbaar gewas dat veel eisen stelt.

Samenwerking voorwaarde

Jaap Bond

Om vooruitgang te boeken met het terugdringen van chemische inzet in de bollenteelt, is samenwerking tussen partijen in de keten een absolute voorwaarde, zei KAVB-voorzitter Jaap Bond (foto rechts). “Gebruik de kennis van telers. Want zij kennen als geen ander hun gebied.” Aan de politiek deed hij de oproep om terughoudend te zijn met strikte richtlijnen. “Geef ons verantwoordelijkheid en geef ons de tijd en rust om hiermee mee aan de slag te gaan.”

Telers en kwekers zien het assortiment middelen de komende jaren sterk teruglopen. Vergroenen is noodzakelijk, maar graag wel met kleine stapjes. “Begin klein, maar begin vandaag,” adviseert Groene Tulp-programmamanager Michel Jansen (zie headerfoto). “Hou het klein en behapbaar. Ga monitoren wat er gebeurt met diverse middelen en combinaties en ga vandaar verder.”

Groene Tulp 0.0

Het ultieme doel: een tulp waar de invloed van chemische middelen veel minder is dan tot dusver Helemaal zonder chemische middelen lukt (nog) niet. Een groen pakket dat de reguliere middelen gaat vervangen, is er niet. Daar gaat enige tijd overheen. Het ontwikkelen en testen van middelen, het inkruisen van resistentie; het duurt lang. Maar er is vooruitgang. Met 70% minder inzet van chemische middelen is inmiddels een goed teeltresultaat haalbaar.

En dat is goed nieuws, want de bollenteelt in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland vertegenwoordigt een aanzienlijke economische waarde, blijkt uit cijfers. Zo vormt deze regio met een areaal van twaalfduizend ha het grootste bloembollenproductiegebied ter wereld. Verder is zeventig procent van de tulpenbroei in dit gebied geconcentreerd.

Tijd om de ambitie aan te scherpen. Met Groene Tulp 0.0 gaat het project de volgende fase in, met ‘nul’ uitstoot richting milieu en ‘nul’ gebruik van chemische middelen.

Over De Groene Tulp

Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt zodat bij hoge ziekte- en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden. Hiertoe worden in het project De Groene Tulp de volgende onderdelen gecombineerd; het gebruik van milieuvriendelijker technieken, biostimulanten en groene middelen voor:

  1. het behandelen van de bodem
  2. het ontsmetten van de bollen
  3. ziektebestrijding op het veld

Meer informatie

Nieuwe Oogst publiceerde het artikel 'Groene Tulp wil teelt gezond maken'. Dit artikel kun je hier lezen of downloaden hieronder.

Lees hier het verslag van het NHD van de Open Dag van de Tulp.

Meer nieuws

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar: "Ik kan echt gelukkig worden van onze grond"

De biologische teelt van bloembollen promoten. Met dat doel deden John en Johanna Huiberts uit Sint...

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...