Image

Proeftuin Zwaagdijk voerde in de periode oktober-december 2015 voor de vierde keer op rij een geslaagde proef met chrysanten op water uit. Er was geen uitval en het gemiddelde takgewicht in de beste objecten was 82 gram bij de cultivar ‘Bacardi’ en 96 gram bij cultivar ‘Alero’.

Zowel het blad als de wortels waren van uitstekende kwaliteit en dit was ook het geval in de objecten waarin voor de vierde keer op rij werd geteeld zonder de voedingsoplossing te vernieuwen en/of te ontsmetten. Wederom kon worden vastgesteld dat de tripsdruk zeer laag was. Mogelijkheden voor verbetering liggen voornamelijk op het gebied van de uniformiteit van het gewas.\

Net als in de voorgaande proeven werden de stekken in verlijmde kokospluggen gestekt en na de beworteling op drijvers van Botman Hydroponics geplaatst. De drijvers lagen op een enkele decimeters diepe voedingsoplossing die continu in beweging werd gehouden en belucht.

In de proef is het effect van de watertemperatuur en microkoper onderzocht. ’Bacardi’ en ‘Alero’ reageerden duidelijk verschillend op de behandelingen.

Het achterliggende idee bij deze proeven is de ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem. Het van de ondergrond gescheiden systeem leidt tot een forse beperking van de emissie van meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het systeem moet tevens leiden tot een aanzienlijke reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Bij de proeven zijn de volgende partijen betrokken: Fred van Paassen, Green Simplicity, Bovebo, Dekker Chrysanten, Fides by Dümmen Orange, Botman Hydroponics BV, KaRo BV, van Iperen en de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer.

Intussen hebben zich nog meer geïnteresseerde partijen gemeld en is een aanvraag voor financiering van een vervolgtraject ingediend.

Meer nieuws

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.

POP3 investeringsregelingen voor groen economisch herstel

Op de valreep van het nieuwe jaar hebben we in het kader van POP3 nog een paar mooie...
FICA studenten

Van bananenbrood gemaakt van schillen tot een eetbare parfum

Ook dit jaar brengen studenten Food Commerce & Technologyweer een grote diversiteit aan...